studentbostad-sverige.se: Studentbostad i Sverige

Studentbostad i Sverige

Söker du en studentbostad? Om du söker en studentbostad har du kommit till rätt plats. I flera år har efterfrågan på studentbostäder varit stor. Många av Sveriges lärosäten är belägna i storstadsområden och i andra tillväxtregioner. Med kraftig folkökning, ökar också behovet av att hitta en studentbostad. Klicka på länkarna till vänster för att påbörja din sökning och få en överblick över alla lediga studentbostäder på marknaden.

Lycka till!

322 studentbostäder byggs i Stockholm

Akademiska Hus har påbörjat bygget av 322 studentbostäder på Campus Solna. Lägenheterna riktar sig till studenter i området samt forskare vid Karolinska Institutet. Bostäderna kommer framför allt bestå av ettor, men även tvåor och fyror ska byggas. Förväntad inflyttning är berkänad till årsskiftet 2019-2020. Läs hela artikeln på fastighetsnytt.se här.

Analys ger svart på vitt om bristen på studentbostäder i Jönköping

Inför läsårsstarten i år larmade studentkåren i Jönköping då studenter tvingades tacka nej till utbildningsplatser på grund av att de inte fick tag på bostad. Kommunen och högskolan har nu tillsammans gjort en analys om läget kring studentbostäder och kommit fram till att det behöver byggas minst 1200 nya studentbostäder i kommunen. Detta svarar till 150 nya studentbostäder årligen fram till och med år 2025. Läs mer om detta samt om förslag på åtgärder som presenteras i analysen här på Hem & Hyra.

Utan studentbostad i Örebro?

Är du en av de alla de studenter i ÖRebro utan studentbostad? Siffror från Sveriges Förenade Studentkårer visar att Örebro är en av de städer där det är som svårast att få tag på en studentbostad. En konsekvens av detta är att många studenter tvingas flytta mellan många olika studentbostäder under terminens gång. Gå in på Aftonbladet.se för att läsa mer om detta.

Norrlands studenter har olika svårt att hitta bostad

Möjligheten att få bostad i den stad man studerar är väldigt varierande i Norrland. I Östersund, Sundsvall, Örnsköldsvik, Piteå och Skellefteå är möjligheten att få bostad snabbt och i staden stor. I Umeå och Luleå är det dock värre, då dessa orter inte kan erbjude studenten boende under första terminen. Läs mer om detta på Hem & Hyra.

6 200 nya studentbostäder byggs i landets högeskolekommuner

Mer än hälften av Sveriges högeskolekommuner anger att det finns för få studentbostäder i kommunen för att möta den stora efterfrågan. Under 2017 börjades bygget av vad som ska bli 6 200 nya studentbostäder med fokus på de störra studentstäderna, Uppsala, Lund och Göteborg. Dock framgår från en rapport av Studentbostadsföretagen att så mycket som 20 000 nya studentbostäder behövs runt om i landet. Läs hela artikeln här på fastighetsnytt.se.

Nya studentbostäder i Stockholm

Om förslaget godkäns kommer bygget av 176 nya lägenheter i Slakhusområdet i södra Stockholm påbörjas under 2022 eller 2023. Av de nya lägenheterna kommer 148 bli studentbostäder medan resterande 48 blir forskarbostäder. Det är det snabbt växande fastighetsbolaget Svenska Studenthus som står bakom bygget. Läs hela artikeln här på fastighetsnytt.se.

Umeå - Norrlands huvudstad och en stor studentstad

I dagarna väntas det andra antagningsbeskedet för höstens utbildningar komma ut och det är många som går i spänd väntan. Det är därför högaktuellt för många blivande studenter att förberreda sig för flytt och omstart om bara någon månad. Umeå, som inte bara anses vara Norrlands huvudstad utan även en av landets största studentstäder, har en egen studenttidning som har skrivit ner några tips för studenter som letar boende. Läs hela texten med alla tips på vertex.nu här.

Studentbostad på 214 kvadrat i Linköping

Idag när det byggs studentbostäder byggs det sällan korridorer längre, utan lägenheter är ett allt mer återkommande fenomen. Dels beror detta på att studenter idag stället högre krav, men också att de långa korridorerna som endast används som passage är relativt oekonomiska. Studentbostäder har ett nytt projekt, Vallavåningen, som kombinerar det gamla korridorskonceptet tillsammans med lägenheter. Rummen kommer att bli 14 kvadratmeter, och istället för den oekonomiska korridorspassagen kommer det bli ett 200 kvadratmeter allmänrum. Detta kommer att vara matsal, sällskapsrum, kök och jättestort vardagsrummet. Dessutom kommer det att finnas bioduk och balkong i den stora lyan. Läs mer om detta på Corren.se.

Båt kan bli studentboende i Örnsköldsvik

Bostadspråmen står i detta nu i Göteborg. Men om ett halvår kan den vara placerad i Örnsköldsvik och fungera som studentbostad för studenterna i staden. Roger Lundin som är fastighetschef på Övikshem säger till SR att hamnen i Örnsköldsvik är ett bortglömt läge, som skulle fungera utmärkt som studentbostäder. Särskilt med tanke på alla hockeygymnasister som bor i staden. Tanken är att ungefär 120 studenter kommer att bo på pråmen Astoria, och de kommer att flytta in efter jullovet – lagom till att vårterminen 2018 sätter i gång. Hyran kommer att vara kring 4000 kronor. Läs mer om detta på SR.se.

Alla studentbostäder på Rackarberget i Uppsala ska renoveras

Samtliga studentbostäder på Rackarberget i Uppsala planeras att renoveras, men start under 2018. Mathias Lantz, som arbetar som fastighetschef på Studentstaden berättar också att renoveringen kommer att ske med områdets kulturella historia i beaktning. Dessutom planeras en del nya bostäder också, omkring 500 nya studentbostäder. Renoveringar av hyresbostäder brukar i regel innebära en hyreshöjning, men Studentstaden menar på att en rimlig hyra är A och O för studenter, och kommer att försöka hålla hyrorna nere. Läs mer om detta på Ergo.